اخبار

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتقای سلامت و تندرستی در محیط کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتقای سلامت و تندرستی در محیط کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتقای سلامت و تندرستی در محیط کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی

دوره آموزشی مهارت های ارتقای سلامت و تندرستی در محیط کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی مصادف با آغاز هفته تربیت بدنی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ برگزار شد. این دوره با هدف آشنایی با اهمیت ورزش کردن و تاثیر آن در زندگی با حضور معاونین ، مدیران و کارکنان ستاد مرکزی در سالن ۹ دی و از طریق ویدئو کنفرانس برای کارکنان واحد های استانی و مراکز تابعه برگزار شد.

ادامه مطلب