دکتر محمد حسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی محمد قادرزاده را به عنوان سرپرست اداره کل امور مالی دانشگاه منصوب کرد.

۰۵ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۷۲۵۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۸
دکتر محمد حسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی محمد قادرزاده را به عنوان سرپرست اداره کل امور مالی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در حکم انتصاب محمد قادرزاده آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب اجرائی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع به سمت سرپرست اداره کل امور مالی دانشگاه منصوب می شوید.

شایسته است نهایت سعی و تلاش خود را در انجام کلیه امور مالی دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیاتی مالی و ارسال به مراجع ذیربط، نظارت بر حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و ثبت مشخصات کامل اموال در دفاتر و نگهداری حساب اموال در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها، رسیدگی به اسناد هزینه های دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات، نظارت و کنترل بر وصول و واریز درآمدهای اختصاصی دانشگاه به خزانه، به روز رسانی، ارتقاء و یکپارچه سازی سیستم های مالی معمول دارید.

 


نظر شما :