اداره کل امور اداری و منابع انسانی

اداره کل امور اداری و منابع انسانی به عنوان قلب تپنده دانشگاه شناخته می‌شود.

اهم فعالیت‌های اداره کل امور اداری و منابع انسانی به صورت خلاصه عبارتند از:

• بررسی مستمر در خصوص منابع انسانی دانشگاه نظیر ساختار، فرایند جذب و نگهداشت، ارزشیابی، صدور احکام، خدمات رفاهی و...

• استقرار ساز و کار ارتباط و تعامل سودمند با دانشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای سازمانی برای ساماندهی امور مربوط به نیروی انسانی و ارائه و اجرای برنامه‌های رفاهی کارکنان

• طراحی و تدوین شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای ویژه در زمینه بهره‌وری نیروی انسانی و امور رفاهی و...

• استقرار سامانه نظارت و ارزیابی مستمر و پویا بر منابع انسانی نظیر ارزشیابی دوره‌ای و ارزیابی عملکرد کارمندان

• استقرار نظام مشخص انجام فرایند برنامه‌های مدیریت نظیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بازنشستگی، ارزشیابی، انتصابات ، امور رفاهی (تسهیلات مالی و خدمات بیمه‌ای)، صدور احکام ترفیع، ارتقا، فوق‌العاده‌ها، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت و... اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

• بهبود و توسعه امور مدیریت منابع انسانی در قالب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و اجرای صحیح قوانین و مقررات

• سنجش نیازهای دانشگاه به منابع انسانی و برنامه‌های رفاهی و اتخاذ تمهیدات مناسب برای تأمین آنها در قالب مقررات و مجوزهای مربوطه و متناسب با منابع مالی

• برنامه‌ریزی نیروی انسانی در قالب برنامه‌های عملیاتی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز در قالب آزمون استخدامی، جابجایی نیروها در واحدها، کاهش نیروی انسانی مازاد و...

• ساماندهی نظام مکانیزه مدیریت منابع انسانی و بهره‌گیری از سایر سیستم‌های موجود، نظیر سیستم مالی برای بهبود و توسعه فرایندهای اجرایی

• برگزاری و تشکیل جلسات هیات اجرایی، کمیته ارتقای کارکنان غیر آموزشی، مشارکت در هیأت جذب و استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت ممیزه، کمیته ترفیعات، شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه و شورای مدیران حوزه معاونت اداری و مالی، برای اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌های مربوط به منابع انسانی

• تنظیم و تدوین گزارش‌های ادواری و مستمر از فعالیت‌های واحد تحت سرپرستی و انعکاس آن به مدیران

• بهره‌مندی هر چه بیشتر از فضای مجازی در اجرای وظایف.