آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی قراردادیبخشنامه
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴بخشنامه
بخشنامه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ مجلس شورای اسلامیبخشنامه
عدم بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان موضوع جزء(۶)بند (ث)ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانبخشنامه
بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیبخشنامه
بخشنامه استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر۳ روز ددر هرنوبتبخشنامه
بخشنامه نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص عدم نیاز عضو در واحد مربوطبخشنامه
بخشنامه در خصوص مرخصی تشویقی به کلیه مردان که صاحب فرزند میشوند.بخشنامه
بخشنامه ساعت شناور اعضای هیات علمی و غیر هیات علمیبخشنامه
بخشنامه ورود به سامانه ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیأت علمیبخشنامه
بخشنامه اعلام آدرس لینک برای امضا احکام/قرارداد پرسنل دانشگاهبخشنامه
بخشنامه تردد همکارانبخشنامه
بخشنامه عدم جذب نیروی انسانیبخشنامه
بخشنامه کاهش هزینه های پستیبخشنامه