پرسش‌های متداول


نحوه پر کردن فرم ارزیابی 

/file/download/faq/1523269858-.pdf

کلید واژه ها: ارزیابیراهنمای فرم ارزیابی

برای ورود به سامانه ارزیابی به چه آدرسی باید مراجعه کرد؟

 فرم ارزیابی سالانه اعضای غیر هیأت علمی(رسمی،

پیمانی و قراردادی) مربوط به سال 1396 در آدرس http://assessment.uast.ac.ir  در دسترس می باشد و می بایست برای استفاده از این سامانه از مرورگرهای گوگل کروم استفاده شود.

کلید واژه ها: ارزیابیسامانهورود

انسداد سیستم برای اعمال مرخصی، ماموریت در هر ماه چه تاریخی میباشد؟

با توجه به نظر ریاست محترم دانشگاه مبنی بر پرداخت به موقع حقوق و مزایا ( اضافه کار )کارکنان دانشگاه بدینوسیله به اطلاع می رساند :

در نظر است کلیه پرداختهای کارکنان نهایتاً تا پایان هرماه صورت پذیرد واز ابتدای سال 1396 اضافه کار از اول هر ماه تا پایان همان ماه اعمال می شود، لذا خواهشمند است به نحوی برنامه ریزی شود که مغایرتهای موجود و یا سایرامور (ارسال مرخصی ومأموریت) تا قبل از انسداد سیستم (چهارم هرماه) ، به تأیید مقام مافوق برسد. در غیر اینصورت به هیچگونه درخواستی بعد از تاریخ فوق (چهارم) ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

روز و ساعت حضور پزشک معتمد دانشگاه رو لطفا اعلام فرمایید؟

کلیه همکاران محترم حوزه ستاد و واحد استانی تهران  

بدینوسیله به اطلاع می رساند، با توجه به تعیین پزشک معتمد دانشگاه، همکاران محترم می توانند با در دست داشتن مدارک پزشکی خود در روزهای دوشنبه از ساعت 14:00 لغایت 16:00 به طبقه هفتم مراجعه  فرمایند.

راهنمای درخواست خسارت درمان

 /file/download/page/1504523707-.pdf

 

دستورالعمل استفاده از خدمات درمانی

/file/download/page/1506409771-.pdf

شرایط عمومی بیمه های درمان (بیمه آسیا)

/file/download/page/1504523934-.pdf

  قرارداد بیمه آسیا

/file/download/faq/1538290136-.pdf

مراکز طرف قرارداد بیمه آسیا؟

مراکز آندوسکوپی و کلونوسکوپی طرف قرارداد: /file/download/faq/1530331947-1-.xlsx

آزمایشگاههای طرف قرارداد:/file/download/faq/1530332470-1-.xlsx

بیمارستانهای طرف قرارداد:/file/download/faq/1530332605-.xlsx

شرکت تجهیزات پزشکی طرف قرارداد: /file/download/faq/1530332778-.xlsx

مراکز تصویربرداری طرف قرارداد:/file/download/faq/1530333026-.xlsx

فیزیوتراپی طرف قرارداد: /file/download/faq/1530333063-.xlsx 

مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد:/file/download/faq/1530334241-.xlsx

مراکز سرپایی طرف قرارداد:/file/download/faq/1530334305-.xlsx

مراکز جراحی محدود طرف قرارداد:/file/download/faq/1530334345-.xlsx

مراکز پزشکی هسته ای طرف قرارداد:/file/download/faq/1530334374-.xlsx

کلید واژه ها: بیمهآسیاقراردادمراکز

چگونه می توان در اواسط  قرارداد بیمه اضافه یا حذف شد؟