آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی قراردادیبخشنامه
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴بخشنامه
بخشنامه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ مجلس شورای اسلامیبخشنامه
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای مصوب هیات امنای مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ تاریخ اجرا ۱۳۹۷/۰۷/۲۹آئین نامه ها
عدم بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان موضوع جزء(۶)بند (ث)ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانبخشنامه
بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیبخشنامه
فرم درخواست مرخصیفرم ها
بخشنامه استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر۳ روز ددر هرنوبتبخشنامه
بخشنامه نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص عدم نیاز عضو در واحد مربوطبخشنامه
بخشنامه در خصوص مرخصی تشویقی به کلیه مردان که صاحب فرزند میشوند.بخشنامه
بخشنامه ساعت شناور اعضای هیات علمی و غیر هیات علمیبخشنامه
بخشنامه ورود به سامانه ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیأت علمیبخشنامه
بخشنامه اعلام آدرس لینک برای امضا احکام/قرارداد پرسنل دانشگاهبخشنامه
فرم ثبت فراموشی ترددفرم ها
بخشنامه تردد همکارانبخشنامه
فرم ارسال هزینه های درمانیفرم های رفاهی
بخشنامه عدم جذب نیروی انسانیبخشنامه
بخشنامه کاهش هزینه های پستیبخشنامه
فرم درخواست اسکان خزر آبادفرم های رفاهی
فرم درخواست اسکان مشهدفرم های رفاهی